1.จัดเตรียมเอกสารการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

2. เข้ามาสมัครที่ฮั่วเซ่งเฮง

สมัครได้ที่ไหน

3. เริ่มวางหลักประกันในการซื้อขาย

วางหลักประกันเริ่มต้นขั้นต่ำ เป็นเงินสด 15,000 บาท ซื้อขาย ได้ 10 บาททองคำ (1,500 บาท ต่อ 1 บาททองคำ)

วางหลักประกันเริ่มต้นขั้นต่ำ เป็นทองคำ 5 บาท ซื้อขายได้ 75 บาททองคำ

เลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินวางหลักประกัน

เลขที่บัญชี
สอบถามข้อมูลฮั่วเซ่งเฮง

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรเลย

โทร. 02-112-2222

เวลาทำการ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30–24.00 น.

ติดตามเราผ่านช่องทาง Social Media