เลขบัญชีในการโอนชำระเงินสำหรับระบบโทรศัพท์ซื้อขายทองคำแท่ง96.5% 

ทองคำแท่ง 96.5% ระบบโทรศัพท์

สำหรับวางเงินหลักประกันและชำระเงินซื้อขายทองคำแท่ง 96.5%

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-47788-8
024-2-55959-2
007-2-39055-4
003-0-04456-1
818-2-00732-1
117-1-24000-6